Віа гра інструкція ціна купить виагру нижний новгород

rineit) пускати сечу; е Cju9- rin) сеч, сиклини urn (е:п) урна; (обр.) посуд(ина) us (де, 9s) нас usage ('ju:zid3) вживання, ужиток; походження; поводження usance (*ju:z9ns) реченець вексля use (juiz) 1. дверник; майстер церемоній; судовий служник; слуга на залі; педель; 2. хитрість; підступ; лукавство; 2.заманювати; спокушати 4 wilful 184 wireless-set wilful ('wilful) упертий; навмисний; ness ( nis) упертість will, W0ulj,(wil, wud) 1. Більшескладові прикметники ступенюються в спосіб ОПИСО- ВИЙ за ДОПОМОГОЮ more (тої) у вищому І most (moust) у найвищому ступені: fashionable ( T fsejn9bl) МОДНИЙ, more fashionable, most fashionable; necessary ( T nesis[9]ri) потрібний, more necessary, most necessary- Неправильне Геп SS5? ^beet (be8t) bad (baed) ЗЛИЙ havebeen ви they J вони Передминулий час - Past Perfect (palst T p8lfikt) I had had я мав був і т.

дуже, вельми; the best щось найкраще, найліпше ; much дуже багато; 2. набуті права vestibule ('vestibjuil) притвір, вестибюль; Ам. одягати vet (erlnarlan) (vet[9ri'n 9ri9nj) ветеринар, коновал vetch (vetj) вика veteran (*vet[e]r[9]n) 1. ветеран veterinary (vet) ('ventri, 'vet[a]rin[9]ri) 1. ветеринарний; ветеринар (ЗВИЧа ЙНО surgeon) veto Cviitou) 1. 'veksidli) Сердитий, досадний; спірний (питання) via c V ai9) через (на листах) viands ( f vai9ndz) МН. lent) сторожкий, чуйний vigorous ( T vig[e]r9s) СИЛЬНИЙ, могутній; енерґійний; категоричний Vigour (*vig9) сила, міць, енерґія; (обр.) натиск, притиск vile (vail) звичайний, простий; низький; ПІДЛИЙ; нужденний; ness підлість village ( T vilid3) село; г селянин, селянка; green ( grim) сільське оболоння; пасовисько, толока 4 villain (*vil9n) падлюка, поганець, шельма, крутій; ous ( т 9з) ганебний, нечесний, підлий; У ПІДЛІСТЬ; крутійство, шахрайство villein (? ('weikan) з -, про - будити(ся); (обр.) спонукати, заохочувати walk (wo:k) 1.

АНГЛІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ТА УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ С Л О В Н И К Перша частина: АНГЛІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКА з англійською вимовою й коротким нарисом англійської граматики склали Др.

ВАСИЛЬ ЛЕВ та ІВАН ВЕРБЯНИЙ НЮРНБЕРҐ-БАЙРОЙТ В-во ЧАС" НЮРНБЕРГ КООПЕРАТИВА»П Р А Ц Я«БАЙРОЙТ AN ENGLISH - UKRAINIAN AND UKRAINIAN - ENGLISH DICTIONARY FIRST PART: ENGLISH - UKRAINIAN GIVIN3 THE ENGLISH PRONUNCIATION AND RUDIMENTS OF ENGLISH GRAMMAR by Dr.

4entiq) невблаганний, невмоль- НИЙ; reliable ( т Апгі'1аІ9Ь1) непевний, ненадійний ;сумнівний; -remitting ( T Anri T mitiq) безупинний, безперер[и вний un rest ( T An*reet) неспокій, заколот, заворушення; ing безупинний, невтомний; ricted ('Anri'etriktid) необмежений unriddle (*An'ridl) угадувати; вияснювати unrighteous (An'raitjas) несправедливий, неслушний; нечесний [пускати\ unrip Слп'гір) розпорювати, роз-/ unripe (Wraip) не[до]зрілий unrivalled (An? перевертати, перекидати, повалити; збити з лантелику; 2. ko:f) кашлюк, коклюш whortlcbcrr (*w8itlberi) чорниця, афина; red квасничка, ґоґодза, брусничка (huiz) р, в. wives (waif, waivz) жінка ; дружина; невіста; іу жіночий wig (wig) перука хата\ wigwam ('wigwiem) Індія нська/ wild (waild) 1. Майбутній недоконаний час - First (Simple) Future (feist 'simpl 4ju:tfe) I shall (fel) have я матиму I shall be Я буду you will ти матимеш you will be ти будеш he У він ] he ] він \ she Майбутній доконаний час - Future Perfect Cfjultja 'peifikt) I shall have had Я матиму (напевно) I shall have been Я буду (напевно) і T.

Anpri T tcndig), unpretentious ( 4enjas) скромний, смирний, невимагальний, безпретенсійний; principled ('An'prineipld) безпринциповий; неморальний; безбожний, не- ЧИСТИВИЙ; proved ('An'prulvd) недоказаний uniprovided ( T Anpro? with або for a th.) up-country ( T Ap T kantri) В глиб, В середині країни, краю upheave (*Ap T hiiv) піднімати uphill (\Ap T hil) на гору, вгору; тяжкий, важкий uphold (Ap'bould) підтримувати; підпирати; ег (обр.) підпора; оборонець upholster (Ap'houlstd) набивати волоссям (меблі); декорувати, прикрашувати (кімнату); ег тапетник, шпалерник; мебляр; у випихані (м'які) меблі; тапетнича робота; кімнатна декорація upkeep ( т Аркі:р) збереження в доброму стані uplift (Ap Tift) підносити, виносити upmost (Ap'moust) найвищий, головний upon (ароп) вгорі, на, зверху, поверх (води) upper (*Ара) 1. (теж ^s мн.) пришви (взуття) upper arm рам'я, плече upraise (др'геіг) підіймати, підносити upright ('Aprait І 'Ap'rait) Простий, прямий, щирий; щиросердний, чесний uprising (Ap'raiziq) вставання; схід (сонця); виходження (на гору); повстання uproar ('Арго:) повстання, бунт; метушня, суматоха uproot (Ap'ruit) викорінювати; виривати (з корінням) upset (Ap'aet) 1. (/- 8* weik) уважний; хитрий; зовсім чуйний (ЩО не хоче спати); П ( T waidn) по -, роз - ширювати(ся); ness широта, ширина, широчінь; далечінь), широкість widow ( T widou) вдова ; ed ( т d) ПОВДОВІЛИЙ; (Обр.) ОСИРОТІЛИЙ; ег (' 8) вдовець; hood('~ hud) ВДОВИЦТВО width (wide) далечінь, простір, ширина, = wideness wield (wiild) володіти; послугуватися; махати (мечем); (обр.) виконувати) wife МН. you would be ТИ he 1 ВІН he \ ВІН був би she \ would have ворамалаби she 1. за доданням -в, а після свисткових і шиплячих - es.

Доставка заказа
Отзывы о Віа гра інструкція ціна
5 оценок

Отзывы с оценкой

 100% — 5 отзывов